Contact Us .....

FACULTY SPOCS

imgae

Dr.K.Naga Rajesh

CIVIL
imgae

Dr.J S V Shiva Kumar

EEE
imgae

Dr.S.Ravi Babu

MECH
imgae

Dr.A.Siva Sangari

ECE
imgae

Dr.M.Satish

CSE
imgae

Mr.Ch.Sekhar

AIML/DS
imgae

Mrs.Ch.Ramya

CHEM
imgae

Mr.Ch.Anil Kumar

IT

CENTRAL SPOCS

imgae

D.Varsha

IT
imgae

P.Bharat Kumar

CIVIL
imgae

P.Sridevi

EEE
imgae

B.Joshua

MECH
imgae

K.D.Lakshmi

ECE
imgae

V.T.Manasa

CSE
imgae

K.Rushiram

CHEM

DEPARTMENTAL SPOCS

imgae

CH.Sai Jagannnadh

CIVIL
imgae

G.Sai Tarun

EEE
image

P.Tharun Kumar

MECH
imgae

S.Soma Surya

ECE
imgae

CH.Sahith

CSE
imgae

G.Sahithi Alaknanda

AIML
imgae

P.S.S.V SAKETH

AIDS
imgae

P.Thaviti Naidu

IT
imgae

K.Lahari

IT